Tư vấn máy chiếu: Khuyết điểm của LCOS

Tư vấn máy chiếu: Khuyết điểm của LCOS

Điểm yếu hiện tại của công nghệ này là độ tương phản chưa cao: hiện mới chỉ đạt đến 800:1 trong khi công nghệ LCD và DLP hiện tại đã đạt đến 6.000:1. Ngoài ra, tuổi thọ bóng đèn LCOS còn đang ở mức 1.500 giờ và giá thay thế còn rất cao.Tư vấn máy chiếu: Khuyết điểm của LCOS

Tư vấn máy chiếu: Khuyết điểm của LCOSMáy chiếu công nghệ DLP nhìn chung được ưa thích cho việc xem phim tại nhà và tính di động. Máy chiếu LCD thì tốt hơn cho các đòi hỏi cao về màu sắc.