Tư vấn máy chiếu: Ưu điểm của LCOS

Tư vấn máy chiếu: Ưu điểm của LCOS

Ưu điểm lớn nhất của công nghệ LCOS là tạo được hình ảnh mượt, không hề lộ điểm và vượt qua cả chip DLP Mustang phân giải cao (1280×720). Độ sắc nét của LCOS trội hơn DLP đồng thời thể hiện màu tự nhiên hơn. Một điểm khác cũng hết sức quan trọng là máy chiếu LCOS hoàn toàn không gây ra hiện tượng vệt cầu vồng hay hoa mắt cho người xem.

Tư vấn máy chiếu: Ưu điểm của LCOS

Tư vấn máy chiếu: Ưu điểm của LCOS